Congres plan

Plenair in de klas om de klas In & om de klas
Plenair Belevingscafe ICT-lab Congres presentatie Exposanten presentatie

09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00
Athene A Factoren die het leerproces beïnvloeden Trauma sensitief onderwijs Leren van gedrag
Athene A/B/C Opening Hét Congres Keynote - Gewoon Doen!
Athene B LECSO - Algemene ledenvergadering Explicitie Directe Instructie (EDI) Hoefijzerneuzen, breintheorie en ZMOLKERS
Athene C SBO werkverband - Algemene ledenvergadering Design Thinking - Educate to innovate Excellent en duurzaam organiseren in het (v)so
Dug Out Project Speciaal - Prijsuitreiking
Sydney Zaal Gewoon Speciaal ICT LAB - 1 Gewoon Speciaal ICT LAB - 2
Zaal 01 Meet Up Regio-contactpersonen Ik word begrepen! App4Talent
Zaal 02 Autismebelevingscircuit OCEANA lespakket - Leren over het lerende brein
Zaal 03 Gelukslessen voor alle jongeren die speciaal zijn Leren zichtbaar maken zonder toetsen Landelijke ontwikkelingen Zorg en Onderwijs 1 leerling, 1 leraar, 10 betrokkenen, 20 belangen
Zaal 04 BinK: Behandeling in de klas Ervaringscircuit Licht Verstandelijke Beperking Nieuwe vormen van samenwerking bevorderen inclusie
Zaal 05 Leerlingparticipatie in speciaal onderwijs - CED Een Kwaliteitsnorm voor het Onderwijs? Ervaar TOS Doelgroepenmodel (gevorderd)
Zaal 06 Aan de slag met zelfregulatie - CED-groep Spelontwikkeling - CED-groep Sociaal emotionele ontwikkeling voor (V)SO - Cito
Zaal 08 Inschakelen van kinderen met een beperking! Zorg in school Wiebelen en friemelen in de klas
Zaal 10 GH Seksueel weerbaar in het (V)SO Levensloopbegeleiding in het Onderwijs Betekenisvollere toetsresultaten & observatiedata
Zaal 10 IJ Hoe werkt de lobby? PO-raad Numo maakt ruimte voor onderwijs Werkatelier Gedragswerk/NJI/LECSO Gespecialiseerd onderwijs ZML-SBO-Cluster4
Zaal 10 KL Jong-leren-werken - CED-groep Arbeidsmarkt relevante certificering Jobfactory:onderwijs in maatschappelijke omgeving
Zaal 11 Werken in de Zorg (Ingeschakeld Friesland) 't Anker: integratie van SBO/SO en regulier Klokkijken met de hardloper en de prullenbak Belevingscircuit NAH(niet aangeboren hersenletsel)
Zaal 12 Mondelinge taalvaardigheid in de praktijk Taal in de rekenles Humane begeleiding voor kinderen Key2Teach - van relatie naar gedrag
Zaal 14 Teamontwikkeling en leerkracht eigenschappen Dubbel bijzondere leerling: 1 + 1 = 3
Zaal 15 Doelgroepenmodel (basis) Videoportretten van Speciaal naar Gewoon Betekenisvol onderwijs aan EMB leerlingen,kan dat?
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00